GEOFİZİKİ İŞLƏR

GEOFİZİKİ İŞLƏR6

«MƏNZİL» kiçik müəssisəsi tərəfindən geoloji tədqiqatların davamı və tərkib hissəsi olaraq tikinti üçün ayrılmış sahədə geofiziki tədqiqatlar aparılmaqla, qruntlarda eninə və uzununa seysmik dalğaların yayılma sürəti öyrənilməklə qruntların seysmik xassələrinə görə sinfi təyin edilir.