MÜHƏNDİS-GEODEZİYA İŞLƏRİ

Mühəndis-geodeziya işləri2

Topoqrafik-planalma işləri, istənilən tikinti və qurğuların layihələndirilməsinin əsas və ayrılmaz mərhələlərindən biridir.

«MƏNZİL» kiçik müəssisəsi, mövcud maddi-texniki baza və peşəkar mütəxəssis heyəti sayəsində ən yüksək keyfiyyətlə çoxməqsədli topoqrafiya-geodeziya işlərinin aparılmasını təmin etməyə malikdir.

Müəssisəmiz, iş prosesində ən yeni avadanlıqlardan və qabaqcıl texnologiyadan istifadə edir.

Topoqrafik-geodeziya axtarışları təcrübəli peşəkarlar tərəfindən aparılır.

Topoplanalma miqyası sifarişçinin tələbatından və miqyasa olan tələblərindən asılıdır.

Topoqrafiya-geodeziya işləri aparıldıqdan sonra nəticə sifarişçiyə plan şəklində kağız üzərində, eləcə də elektron şəkildə təqdim edilir.