ÜSTÜNLÜKLƏRİMİZ

Bizim üstünlüklərimiz:

  • Tikintisinə icazə tələb olunan bina və qurğuların mühəndis-axtarış işlərini həyata keçirməyə icazə verən lisenziya əsasında fəaliyyətimiz
  • Mütəxəssislərimizin çoxillik təcrübəsi
  • Mövcud normativ tələblərə uyğun, zəruri olan bütün kompleks çöl, laboratoriya və kameral işləri yerinə yetirməyimiz
  • Tədqiqatların tez və keyfiyyətli yerinə yetirilməsinə zəmanət verməyimiz və görülmüş işlər haqqında hesabatı mümkün qısa müddət ərzində elektron versiyasıda və çap edilmiş formada təqdim etməyimiz
  • Mühəndis-axtarış işləri materiallarının dövlət ekspertizasından keçməsinə və müsbət qiymətləndirilməsinə zəmanət verməyimiz
  • Mühəndis-axtarış işlərinin bütün növləri üzrə həmişə cəlbedici müqavilə qiyməti güzəştimiz
  • İşlərin başlanğıcının müqavilə imzalandıqdan sonra ertəsi gün olması
  • İşlərin yerinə yetirilməsindən sonra da, Sifarişçilərə tövsiyyələrin verilməsi

Unutmayaq, mühəndis-axtarış işləri nəinki gələcəkdə tikinti üçün düzgün layihə qərarları qəbul etməyə imkan verir, eyni zamanda gələcək işlərin mürəkkəbliyini qiymətləndirə və vəsaitə qənaət etməyə, həm də, qəzalı vəziyyətlərin yaranmasına yol verməmək üçün əhəmiyyətlidir.

Bunun üçün məsuliyyətli işləri ciddi təşkilata etibar edin.